Home » Kwaliteitsmetingen » Schoonmaak

Schoonmaak

Het is bekend dat 87% van de Nederlanders rekent op een schone werkomgeving. Hoe die wordt verkregen is niet zo belangrijk: “Als het maar schoon is.”

En daar ligt het begin van de uitdaging: wat is schoon en hoe zorgen we ervoor dat hier overeenstemming over is tijdens de looptijd van het contract tussen de betrokken partijen?

Er zijn verschillende invalshoeken te bedenken en verschillende methodes ontwikkeld om deze vraag te beantwoorden. Onze inspecteurs zijn opgeleid om deze methodes toe te passen om zo de kwaliteit van uw dagelijkse schoonmaakdienstverlening gestructureerd en objectief te meten.

Meten van resultaat

Wanneer u het schoonmaakresultaat wil meten, wordt hiervoor veelal een technische meting toegepast. Hierbij worden de schoon te maken elementen (stoel, bank etc.) na uitvoering van het schoonmaakonderhoud vergeleken met de resultaatafspraken in het schoonmaakbestek. Intexso past hiervoor in de praktijk verschillende meetsystemen toe. VSR-KMS is hiervan de meest bekende.

Meten van beleving

Gebruikers van gebouwen brengen op het werk een niet onbelangrijk deel van hun tijd door. De werkomgeving en de geboden faciliteiten zijn van belang voor de motivatie waarmee het werk wordt gedaan. Ook voor de presentatie aan klanten, bezoekers en anderen die de kwaliteit van de schoonmaak bewust of onbewust beoordelen is de uitstraling van het gebouw van belang. Hier zitten ongetwijfeld subjectieve waarnemingen tussen, die bepalend kunnen zijn voor het imago van de onderneming of instelling.

Om deze waarnemingen in kaart te brengen bieden wij een aantal mogelijkheden:

Intexso heeft ervaring met uiteenlopende vormen van belevingsmetingen op schoonmaakgebied. Zo combineren wij op het AMC bijvoorbeeld een technische resultaatmeting met een korte belevingsmeting onder diverse gebruikers (medewerkers, patiënten, bezoekers). Een ander voorbeeld is dat wij bij de WUR periodiek de schoonmaakmedewerkers interviewen om hun werkbeleving in kaart te brengen.

Meten van het proces

Steeds meer organisaties willen naast het sturen op het resultaat (reactief) ook kunnen sturen op het schoonmaakproces (proactief). Het resultaat van reguliere resultaatmetingen geeft alleen informatie over de technische schoonmaakkwaliteit. Hierdoor blijft inzicht in mogelijke procesverbeteringen uit. Daarnaast leidt bijsturing achteraf in sommige gevallen niet tot aanpak van de daadwerkelijke oorzaak, waardoor het risico op herhaling van fouten groter is.

Het uitgangspunt dat bij procesmeting wordt gehanteerd is dan ook dat als het proces niet goed verloopt, het resultaat niet meer kan zijn dan de uitkomst van een fout proces. Een goed doorlopen proces levert met dit uitgangspunt derhalve in de basis goede resultaten op.

Een procesmeting wordt uitgevoerd door gebruik te maken van een checklist, de waarneming van de kwaliteitscontroleur en een enquête. De combinatie van gegevens die uit deze bronnen voortkomen vormen de input voor de uitslag van de procesmeting.

Meten op maat

Intexso heeft veel ervaring met het ontwikkelen van een meetsysteem op maat. Met een meetsysteem dat is afgestemd op de visie,  eisen en behoeften van uw organisatie krijgt u een realistisch, passend en waardevol instrument in handen om te kunnen sturen.

Wenst u meer informatie over een meetsysteem op maat? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie over de opties voor uw organisatie.