Home » Contractbeheer » Evaluatiegesprekken

EVALUATIEGESPREKKEN

Op basis van de uitgevoerde kwaliteitsmetingen en alle bijzonderheden, afwijkingen en aandachtspunten die gedurende een periode worden geconstateerd kan er een aantal keer per jaar een evaluatiegesprek plaatsvinden. Dit overleg vindt plaats tussen de vertegenwoordiger van de opdrachtgever, een vertegenwoordiger van Intexso en de vertegenwoordiger van de schoonmaakleverancier.

Intexso stelt een gespreksverslag van deze evaluatiegesprekken op en koppelt hieraan een actielijst. Met behulp van de actielijst zal Intexso de voortgang bewaken. Het gespreksverslag wordt toegezonden aan de gespreksdeelnemers.

Intexso adviseert eenmaal per kwartaal een evaluatiegesprek in te plannen, zodat iedere kwaliteitsmeting geëvalueerd kan worden en de snelheid van het oppakken van actiepunten voldoende geborgd wordt.