Home » Advies » Cursussen

CURSUSSEN

Als leidinggevende in de schoonmaakbranche wil je graag dat jouw proces zo goed mogelijk verloopt. Hoe doe je dat nu zo effectief mogelijk en welke hulpmiddelen kun je daarbij gebruiken?

Intexso heeft de cursus ‘Dagelijks Controleren en Aansturen’ ontwikkeld, die leert hoe je op een objectieve en gestructureerde manier naar het schoonmaakresultaat kan kijken. We laten ook zien welke controlesystemen er zijn en hoe je deze op een moderne digitale manier kunt inrichten en toepassen.

Het is een zeer praktische cursus die je vaardig maakt in de communicatie naar het personeel, maar ook naar de klanten!

Wij kunnen deze cursus met en voor jouw organisatie op maat maken en eventueel op locatie uitvoeren.

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland en ondersteunt het volledige aanbestedingsproces, van vooraankondiging tot en met gunning.

De Aanbestedingswet 2012 verplicht het gebruik van de publicatiemodule van TenderNed bij het doen van (voor)aankondigingen, de mededeling van gunningsbeslissingen, rectificaties en de mededeling aan de Europese Commissie van het resultaat van de procedure.

De verplichting geldt alleen voor opdrachten van (semi-)overheidsinstellingen, waarvan het totale aan te besteden bedrag boven de Europese aanbestedingsdrempels ligt en bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten.

Mocht u niet bekend zijn met het gebruik van TenderNed en is dit wel noodzakelijk of gewenst, dan kunt u Intexso benaderen om een cursus TenderNed op locatie te geven. Hierin wordt de opzet van de website uitgelegd, worden de vele opties onder de aandacht gebracht en de betekenissen van de gebruikte termen toegelicht.

Achter iedere meetmethode schuilt een (statistische) wereld van zowel berekeningen als logische verbanden en opbouw. Mochten u en uw medewerkers meer willen weten hoe een bepaald meetsysteem nu eigenlijk werkt, dan kunnen wij een cursus op locatie verzorgen. Hierbij zal uiteraard met u worden afgestemd welke inhoudelijke stof voor uw organisatie interessant is en zal worden behandeld.

Intexso heeft 30 jaar ervaring met het beheren van facilitaire contracten: van incidentele ondersteuning bij problemen tot het volledige beheer van een contract.

Het goed beheren van een contract vraagt om kennis van zaken.

Intexso kan u opleiden en begeleiden in het correct beheren van uw facilitaire contracten. Hierbij worden allerhande actuele onderwerpen behandeld als:

  • Hoe is een contract eigenlijk opgebouwd?
  • Wat moet er minimaal in mijn contract staan?
  • Hoe verwoord ik mijn wensen en eisen naar een passend document?
  • Hoe vertaal ik contracten en offertes naar een efficiënt beheermodel?
  • Hoe beheer ik alle contractuele afspraken?
  • Hoe beheer ik de door leverancier(s) gemaakte afspraken en toezeggingen?
  • Hoe ga ik om met financiële bepalingen zoals meerwerk, specialistische werkzaamheden, loongroepen, cao etc.?