Home » Contractbeheer » Contracttoets

CONTRACTTOETS

Bij een contracttoets worden verschillende contractuele afspraken die zijn gemaakt met uw leverancier nagegaan op correctheid en volledigheid. Hierbij kan gedacht worden aan logboekgebruik, aanwezigheid documenten en identificatie, gebruik en aanwezigheid planningen, status werkkasten en materialen/middelen etc.

Een contracttoets kan op veel verschillende wijzen worden ingevuld. Wij volgen in basis uw contractuele bepalingen, maar zullen waar mogelijk ook adviezen inbrengen over hoe de toets wellicht gerichter, meer specifiek kan worden gemaakt.

De contracttoets wordt op locatie uitgevoerd en verwerkt tot een gericht adviesrapport waarin alle aspecten worden gepresenteerd die verbetering behoeven. Tevens wordt geadviseerd over hoe de afwijkingen verholpen en verbeterd kunnen worden.