Home » Software & Apps » SIKOS

Software & Apps

SIKOS

Ons softwarepakket SIKOS vormt voor onze klanten de basis voor gericht (contract)beheer, borging en sturing van de schoonmaakwerkzaamheden. Het systeem bestaat uit verschillende modules: elke module speelt specifiek in op een verschillend deelgebied binnen het schoonmaakonderhoud. Uiteraard synchroniseren de modules met elkaar.

SIKOS en haar toepassingen zijn door de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) officieel gecertificeerd, waardoor uw organisatie zelf ook gebruik kan maken van deze innovatieve software. De software wordt reeds door diverse klanten afgenomen om de eigen schoonmaakdienst te beheren, organiseren en te controleren.

SIKOS is compatible met:

 • FMIS’en (Planon, Nordined, MCS etc.)
 • Windows 7, 8, 10

Het systeem bestaat uit verschillende modulen welke specifiek inspelen op de verschillende deelgebieden van het schoonmaakonderhoud:

 • SIKOS Calculatie
 • SIKOS Meten

Met deze module beheert u op eenvoudige wijze uw reguliere schoonmaakonderhoud.

SIKOS Calculatie biedt onder andere de mogelijkheid om:

 • uw volledige gebouwbestand te organiseren (hierbij is ook koppeling van ruimte-informatie op plattegronden mogelijk)
 • elke gewenste verdeling in gebieden, afdelingen of gebouwdelen te organiseren;
 • gebouwmutaties door te voeren;
 • factuurspecificaties te genereren;
 • al uw werkprogramma’s en periodieke programma’s vast te leggen;
 • (complexe) schoonmaakbestekken te definiëren;
 • te werken met kengetallen en productienormen;
 • productienormen, uurtarieven en prijzen van leveranciers te beheren;
 • ‘what-if’ analyses te maken;
 • kostendoorbelasting te organiseren;
 • Europese aanbestedingen te modelleren.

Deze module is toepasbaar bij:

 • uitbestede schoonmaak;
 • schoonmaak in eigen beheer;
 • combinatie uitbestede schoonmaak-schoonmaak in eigen beheer.

Dit is een aanvullende module op Sikos Calculatie. In de module kan met verschillende meetsystemen worden gewerkt.

SIKOS Meten biedt onder andere de mogelijkheid om:

 • periodieke planners voor de schoonmaakwerkzaamheden in te voeren
 • steekproeven te trekken:
  -voor zowel een kwaliteitsmeting van het dagelijkse als het periodieke werk;
  -voor zowel aselecte uitvoeringsmetingen als belevingsmetingen.
 • meetrapportages te genereren;
 • voor onvoldoende scores bij een uitvoeringscontrole onderbouwde sancties te berekenen;
 • grafieken te genereren waarin de (verbanden tussen) meetresultaten in een bepaalde periode inzichtelijk worden.
 • metingen te exporteren en importeren om zo bijvoorbeeld een meting op een tablet uit te kunnen voeren.

Er is een speciale module SIKOS Meten VSR beschikbaar. SIKOS Meten VSR is gecertificeerd door de Vereniging Schoonmaak Research en met dit systeem kunt u kwaliteitscontroles beheren en borgen volgens de NEN-2075 (VSR-KMS).

Tabelet
Tijdens het uitvoeren van de metingen beschikken onze inspecteurs middels de tablet over alle actuele bestekken, werkprogramma’s, planningen, steekproeven, locatiegegevens, afspraken eventuele bijzonderheden. Op basis van de digitale plattegronden worden de inspecteurs door uw gebouwen genavigeerd en kan een zeer efficiënte werkwijze worden gegarandeerd. Ook is de toepassing beschikbaar om berichten naar een beheerder, het schoonmaakbedrijf en/of het kantoor van Intexso te sturen en is fotoregistratie mogelijk.

Het werken met tablets bevordert het kwaliteitsniveau van onze diensten en draagt tevens bij aan de mogelijkheid voor een scherpe prijs.

FAQ

Op welke Windowsversie werkt SIKOS?

Sikos werkt op Windows 7, 8, 10.

Onze organisatie heeft al een gebouwbeheersysteem (FMIS). Kan ik de gegevens uit dit systeem automatisch overzetten/kopiëren in SIKOS?

Ja: met SIKOS kunt u een importfilter maken. Afhankelijk van uw gebouwbeheersysteem dienen hieruit de bedoelde gegevens te worden geëxporteerd. Deze kunnen dan worden ingelezen in SIKOS.

Kan SIKOS door meerdere gebruikers tegelijk op het netwerk worden gebruikt?

Ja: u (of de systeembeheerder) kan SIKOS op het netwerk kopiëren en door middel van zogenaamde INI-files de bestandslocaties opgeven. Er kan dan automatisch gewerkt worden met multi-users!

Mijn gebouw is relatief groot. Kan ik ook een steekproef met SIKOS Meten maken op een gedeelte van het gebouw?

Ja: u kunt een aantal selecties uitvoeren alvorens de steekproef te trekken. Natuurlijk dient er wel rekening te worden gehouden met algemene uitspraken over de kwaliteit van het gebouw in het kader van de representativiteit van de meting, maar zelfs een steekproef op afdelingsniveau is mogelijk.