Home » Contractbeheer

CONTRACTBEHEER

Het gericht beheren van een contract zorgt voor grip, transparantie en duidelijkheid. Contractbeheer is voor ons een dagelijks proces waarbij zorgvuldigheid en het signaleren van afwijkingen centraal staan.

De ene situatie vraagt om zeer intensief beheer en strikte opvolging van contractuele bepalingen, de andere situatie geeft meer ruimte voor vrijheid en vertrouwen. Het beheren van een contract blijft echter bij beide uitersten en alle situaties daartussen van essentieel belang. Zonder te weten wat er van elkaar mag en kan worden verwacht, is er geen goede leveranciersrelatie mogelijk.

Intexso ondersteunt dagelijks meer dan 150 opdrachtgevers bij het beheren van facilitaire contracten. Hierbij werken wij vanuit een op maat gevormd beheermodel, waarin u als opdrachtgever al uw wensen kunt aangeven.

Het contractbeheer is door ons geautomatiseerd op basis van ons eigen softwaresysteem SIKOS. Hiermee hebben wij te allen tijde de meest actuele informatie beschikbaar met betrekking tot bijvoorbeeld de schoonmaakkosten. Ook kunnen wij hiermee wijzigingen met betrekking tot gebouwen overzichtelijk doorvoeren en coördineren.

In uw dagelijkse gang van zaken komen er wellicht vragen naar voren als:

  • Welke afroeptarieven mogen mijn leveranciers factureren voor welke werkzaamheden?
  • Is dit extra werk of valt het binnen het reguliere contract?
  • Is het voorstel tot prijsindexatie wel marktconform?

Bij het beheren van uw facilitaire contract(en) kunnen de adviseurs van Intexso u snel antwoord bieden op deze vragen. Met contractbeheer als een van onze core businesses is het navigeren in contracten en het bij elkaar zoeken van relevante informatie een doorgewinterde competentie geworden.

U kunt zelf bepalen of onze rol relatief klein blijft of dat wij het gehele contractbeheer voor u uit handen nemen.

Beheeractiviteiten waarmee wij onze opdrachtgevers zoal ontzorgen zijn: