Home » Advies » In/-uitbesteden

IN/-UITBESTEDEN

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, de scherpte binnen de aanbiedersmarkt en organisaties die teruggaan naar de corebusiness komt u wellicht voor de keuze: organiseer ik de schoonmaak en/of catering zelf of besteed ik dit uit? Een dergelijke keuze verdient een grondige onderbouwing waarbij wordt gekeken naar uw eigen organisatie, uw (regie)model, uw visie voor de toekomst en de plaats die schoonmaak en/of catering hierbij inneemt.

Onze adviseurs zullen u, op basis van uw huidige situatie en uw eisen en wensen ten aanzien van de nieuwe situatie, voorzien van een gericht advies. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren en begeleiden bij:

  • het maken van keuzes en beslissingen;
  • het organiseren en uitrollen van totale optimalisaties;
  • het plannen en/of reorganiseren van de afdeling(en);
  • het inventariseren van de mogelijkheden van de medewerkers;
  • het op maat ontwikkelen van werkprogramma’s;
  • het op maat brengen van normstellingen en daaruit voortvloeiende tijdscalculaties;
  • het geven van instructies aan de schoonmaak-/cateringmedewerkers.

Inbesteden
Als adviesbureau komen wij regelmatig bij organisaties die graag een eigen schoonmaakdienst of een eigen bedrijfscatering zouden willen of reeds hebben vanwege de hoge mate van specialisatie, dynamiek en/of betrokkenheid. Hierbij kunt u denken aan ziekenhuisomgevingen met zeer specifieke protocollen en bijvoorbeeld 24-uurs diensten.

Intexso heeft ruime ervaring met adviestrajecten en optimalisaties binnen schoonmaakdiensten en bedrijfscatering in eigen beheer.

Uitbesteden
Het uitbesteden van schoonmaak of catering, wordt veelal vormgegeven middels het uitzetten van een aanbesteding. Boven een bepaald drempelbedrag moet dit aan de hand van de Europese aanbestedingswet, onder die grens kan dit bijvoorbeeld door een meervoudig onderhandse aanbesteding of een concurrentiegerichte dialoog. Wij hebben ervaring met veel verschillende vormen van aanbesteden, immers: elke opdrachtgever heeft zijn eigen dynamiek, wensen en uitdagingen!

Meer informatie over het aanbesteding van schoonmaakdienstverlening of bedrijfscatering kunt u vinden onder Aanbestedingen.