Home » Contractbeheer » Factuurcontrole

FACTUURCONTROLE

In de praktijk blijkt dat de facturering regelmatig niet conform de afspraken plaatsvindt.

Men kan hierbij denken aan:

  • onjuiste bedragen voor locaties;
  • doorberekening van extra kosten die niet zijn afgesproken;
  • facturering van uitbreidingen naar aanleiding van mutaties, echter niet conform de oorspronkelijke afgesproken normen en/of tarieven;
  • facturering van niet ondertekende (werkbonnen bij) opdrachten;
  • hantering van foutieve tarieven bij extra (regie)werk;
  • telfouten bij afroepbeurten;
  • foutief doorgevoerde prijsverhogingen op bijvoorbeeld afroepbeurten, regietarieven etc.;
  • factureren van extra werk wat feitelijk in het schoonmaakbestek is opgenomen.

Voordeel van het uitbesteden van de factuurcontrole aan Intexso is dat eventueel regiewerk wordt gecontroleerd in relatie met het bestek en veel voorkomende afroepwerkzaamheden zullen worden gesignaleerd. Daarnaast is ook de controle op het werkelijk te factureren bedrag voor reguliere werkzaamheden in relatie tot mutaties inzichtelijk en worden de gehanteerde tarieven gecheckt.

Indien de facturen niet kloppen worden facturen aan de schoonmaakleverancier geretourneerd met vermelding van de reden van terugzending. Na fiattering worden de facturen ter betaling aan u toegestuurd.