Home » Contractbeheer » Managementrapportages

MANAGEMENTRAPPORTAGES

De doelstelling van het managementrapport is om een helder en overzichtelijk beeld te scheppen van de gemeten (schoonmaak)kwaliteit, aangevuld met grafieken, analyses, aanbevelingen en conclusies.

De belangrijkste input van de managementrapportage is de kwaliteitsmeting. De rapportage wordt opgesteld voor de opdrachtgever, maar kan indien gewenst ook beschikbaar worden gesteld aan de schoonmaakleverancier.

Tijdens kwaliteitsinspecties zullen bijzonderheden worden opgemerkt die in het managementrapport worden opgenomen. Daarbij kunnen, indien van toepassing, aanbevelingen voor optimalisatie worden gegeven.

De resultaten van de kwaliteitscontrole worden grafisch weergegeven. De kwaliteitsinspecties zullen middels een elementanalyse worden beschouwd. De elementen met de meeste fouten (indien relevant) zullen worden uitgelicht en als aandachtspunt worden gekenmerkt. Hierbij zal een toelichting en een advies voor verbetering voor de schoonmaakleverancier gegeven worden. De resulterende actiepunten-/aandachtspuntenlijst is bestemd voor gebruik door het schoonmaakbedrijf.

In combinatie met periodieke evaluatiegesprekken kunnen deze actiepunten beheerst worden, waardoor het geen punten ‘in de vergetelheid’ raken.