Home » Aanbestedingen » Catering

CATERING

Het doorlopen van een aanbestedingstraject voor uw cateringafdeling vraagt om een zeer grondige kennis van onder andere:

 • Uw eigen organisatie en gebruikers;
 • De inkoopvisie en -mogelijkheden;
 • Oplossingen en mogelijkheden voor contractbeheer;
 • De actuele markt en al haar (innovatieve) ontwikkelingen;
 • Actuele wetgeving en jurisprudentie.

Onze adviseurs kunnen u helpen met het inventariseren, evalueren en vertalen van uw wensen, eisen en uitdagingen. Vanaf het begin van het aanbestedingstraject zal onze adviseur u voorzien van visie, oplossingen en fungeren als een kritisch klankbord.

Voor alle mogelijke aanbestedingssituaties beschikken wij over juridisch getoetste aanbestedingsmodellen welke wij voor u en uw organisatie op maat vormgeven. Hierbij voorzien wij u van gericht advies bij afwegingen als:

 • wat wil ik met mijn aanbesteding bereiken?
 • welke eisen en eventuele knock-out criteria zijn van toepassing?
 • hoe hoog en zwaar stel ik mijn eisen?
 • hoe wil ik mijn gunning vormgeven?
 • hoe verhouden de gunningcriteria zich tot elkaar?
 • hoe lang wil ik mijn contract laten duren?
 • welke contractuele voorwaarden hanteer ik?
 • hoe wil ik mijn contractbeheer vormgeven?

Wij staan u graag bij in het vormgeven en implementeren van uw (Europese) aanbesteding!