Home » Aanbestedingen » Schoonmaak

SCHOONMAAK

Een van de kernactiviteiten van Intexso is het begeleiden van een schoonmaakaanbesteding. Wij hebben ruime ervaring met het vertalen van wensen, eisen en uitdagingen in een succesvol aanbestedingstraject. Met onze actuele kennis van het aanbestedingsproces en de schoonmaakmarkt helpen wij u graag met het opstellen van een heldere schoonmaakovereenkomst.

Doel van de schoonmaakaanbesteding

Ons doel bij het opzetten van een aanbesteding schoonmaak is om een goede basis te leggen voor optimale samenwerking tussen uw organisatie en de (nieuwe) schoonmaakleverancier.

Het doorlopen van een schoonmaakaanbesteding vraagt om een grondige kennis van onder andere:
•  uw eigen organisatie en gebruikers;
•  de inkoopvisie en mogelijkheden;
•  oplossingen en mogelijkheden voor contractbeheer;
•  de actuele markt en al haar ontwikkelingen;
•  actuele wetgeving en jurisprudentie;
•  innovaties en ontwikkelingen op het gebied van schoonmaak.

Onze adviseurs beschikken over actuele kennis van bovengenoemde onderwerpen en kunnen u zodoende vanaf de start van het aanbestedingstraject voorzien van visie en oplossingen, waarbij zij als kritisch klankbord kunnen fungeren.

Hoe gaan wij te werk?

Wij zullen met u een kennismakingsgesprek organiseren waarin we zullen spreken over uw specifieke situatie en welke wensen aan ondersteuning of begeleiding u heeft. Hieruit zal onze rol worden vastgesteld afhankelijk van de kennisbehoefte die u heeft.
Er zal een vaste adviseur worden aangesteld namens Intexso. Deze vaste adviseur zal worden ondersteund door een vast projectteam binnen ons bedrijf om zorg te dragen voor een optimale verwerking van informatie.
De vaste adviseur heeft de beschikking over een gestructureerde checklist die zal worden gebruikt om zorgvuldig de situatie van de schoonmaak bij u in kaart te brengen. Wij verwerken alle informatie in onze software. Deze software controleert ook de integriteit van de informatie en wordt gebruikt om een gestructureerde invultabel voor de prijs te maken. Zo worden op het gebied van prijs appels-vergelijken-met-appels gegarandeerd!
Onze adviseur gaat op een moderne wijze met u op zoek naar een goede balans tussen eisen en wensen. De wensen worden vertaald in geschikte gunningcriteria.
Er zijn meerdere modellen mogelijk hoe een schoonmaakaanbesteding zal worden doorlopen. Wij hebben ervaring met modellen zoals Best Value Procurement, maar gaan zeker een uitdaging niet uit de weg om samen met u te werken aan een nieuw model!