Home » Contractbeheer » Mutatiebeheer

MUTATIEBEHEER

Tijdens uw lopende contractuele samenwerking kunnen er in uw gebouwen veranderingen optreden door verhuizingen, andere gebruiksaard van ruimten, uitbreidingen en/of verbouwingen. Bij contractbeheer is het belangrijk om duidelijk en inzichtelijk te houden hoe gebouwen wijzigen en welke gevolgen deze (tijdelijke) wijzigingen hebben voor bijvoorbeeld de schoonmaakkosten. Immers, bij een eigen beheer situatie geldt dat uw personeel misschien meer of minder tijd nodig heeft dan in de oude situatie. In een uitbestede situatie is daarnaast van groot belang dat de leverancier een vergoeding blijft krijgen die in verhouding staat tot het product. Daarom is een goed mutatiebeheer van groot belang.

Mutatiebeheer door Intexso

Intexso beschikt over een softwarepakket waarin wij elke schoonmaaksituatie kunnen modelleren. Daarnaast is het eenvoudig mogelijk om wijzigingen (van te voren) te verwerken en automatisch de overeengekomen prijs/product verhouding te borgen. Dit heeft tot gevolg dat kosten eenvoudig worden beheerst, conceptuele situatie van te voren kunnen worden doorgerekend en eventuele historie kan worden teruggevonden.

Een basis voor een continu kwaliteitsniveau is gelegd!

Waarbij kun je denken bij mutatiebeheer van schoonmaak?

Onder mutatiebeheer van schoonmaak vallen bijvoorbeeld:

  • toevoegen ruimtestaten en schoonmaaktaken nieuwe locaties;
  • aanpassen ruimtestaten en schoonmaaktaken bestaande locaties;
  • inhoudelijk werkprogrammawijzigingen;
  • personele wisselingen;
  • tariefbijstellingen (bijvoorbeeld als gevolg van prijsindexaties);
  • opstellen van factuurspecificaties gebaseerd op het contract;
  • berekenen impact van voorgestelde wijzigingen.

Dit alles wordt eenvoudig en op gestructureerde wijze beheerst met ons softwaresysteem. Als klant bent u echter nooit van ons softwaresysteem afhankelijk, want wij kunnen de informatie 1-op-1 exporteren in calculerend Excel-formaat!