Home » Kwaliteitsmetingen » Schoonmaak » Nulmetingen

NULMETING

Wanneer een schoonmaakovereenkomst bijna afloopt en een nieuwe partij de dienstverlening zal overnemen, is het wenselijk om een tot twee maanden voor het einde van het contract een nulmeting te laten uitvoeren. Het doel van een nulmeting is het scheppen van helderheid over eventueel achterstallig onderhoud en bijbehorende kosten, zodat het nieuwe schoonmaakbedrijf een eerlijke start kan maken.

Een nulmeting is veelal een reguliere resultaatmeting, waarbij ook het periodiek onderhoud wordt meegenomen. Tevens zullen alle materiaalfouten worden vastgesteld.

Het is wenselijk dat bij deze meting zowel de opdrachtgever als de huidige en het nieuwe schoonmaakbedrijf aanwezig zijn. Zo ontstaat er eerder overeenstemming tussen de drie betrokken partijen.

Het huidige schoonmaakbedrijf zorgt naar aanleiding van de meetrapportage dat de schoonmaak opgeleverd wordt zoals contractueel afgesproken.

Mocht de huidige partij niet zorgen voor een goede oplevering, dan kan met de rapportage van de nulmeting een verrekening van de achterstand worden opgemaakt. Het nieuwe schoonmaakbedrijf kan in dat geval een offerte maken voor het oplossen van de achterstallige werkzaamheden. Deze kosten kunt u eventueel verrekenen met de laatste factuur van het vertrekkende schoonmaakbedrijf.

Met een nulmeting kan er dus met een schone lei worden begonnen, waardoor de huidige en toekomstige kwaliteit direct kan worden toegerekend aan de nieuwe partij.

Het is gangbaar dat het meetsysteem wordt toegepast dat in de afgelopen contractperiode is ingezet.

Toepasbaar met:

OPMERKING OF GEÏNTERESSEERD?

Bel ons, vul het contactformulier in of maak een terugbelverzoek aan!