Home » Kwaliteitsmetingen » Hospitality » Total Hospitality Gauger

TOTAL HOSPITALITY GAUGER

Om de mate van hospitality meetbaar te maken heeft Intexso de Total Hospitality Gauger (THG) ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit drie onderdelen:

1. Mystery Visit.

2. Belevingsenquêtes (dit kan per dienst, gebruikersgroep of algemeen).

3. Diepte-interviews (afgestemd op uitslag belevingsenquêtes).

Hospitality is hierbij opgedeeld in drie pijlers: Mens, Omgeving en Proces. Deze pijlers komen systematisch in elke fase van de THG terug. Na uitvoering van fase 3 worden de gegevens naast elkaar gelegd en geanalyseerd, waarna in een overzichtelijk rapport de uitkomsten en eventuele verbeterpunten worden benoemd.

OPMERKING OF GEÏNTERESSEERD?

Bel ons, vul het contactformulier in of maak een terugbelverzoek aan!