Home » Kwaliteitsmetingen » Catering » HACCP-meting

HACCP-METING

Intexso heeft een HACCP-meting ontwikkeld die gebaseerd is op de hygiënecode voor de horeca. Deze is opgesteld door de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (VeNeCa). Aan de hand van de Checklist Keukenhygiëne Catering beoordelen wij de staat van onderhoud en inrichting van uw werkruimte en maken wij een analyse van alle onderdelen in het productieproces die mogelijk bedreigingen voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben.

Daarnaast wordt tevens de naleving van eigen controle, labeling en houdbaarheid gecontroleerd en worden bijvoorbeeld de temperaturen van producten en koelingen gecontroleerd. Ook besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van de schoonmaak in de bedrijfskeuken.

Monstername tijdens de HACCP-meting

Als onderdeel van de HACCP-meting kunnen voedingsmiddelenmonsters worden genomen. De monsters worden in een laboratorium onderzocht op aanwezigheid van bijvoorbeeld salmonella of listeria. Wat tijdens de HACCP-meting is waargenomen wordt dan met de uitslag van dit onderzoek gestaafd. De resultaten worden uitgewerkt in een overzichtelijk rapport voorzien van een toelichting en advies. Per onderdeel geven we u adviezen om de risico’s in te toekomst te voorkomen of ze terug te brengen tot een acceptabel niveau. Het rapport wordt voorzien van foto’s.

Met de richtlijnen van de VeNeCa als leidraad kunnen wij tevens een HACCP meting voor u op maat vormgeven.

OPMERKING OF GEÏNTERESSEERD?

Bel ons, vul het contactformulier in of maak een terugbelverzoek aan!