Kwaliteitscontrole catering

De kwaliteit van uw cateringdienst is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Op welke wijze uw contract ook is vormgegeven, de uiteindelijke kwaliteit van uw catering met aansluitend de bevindingen van uw gebruikers zijn van essentieel belang. 

De kwaliteit van uw catering kunnen wij voor u controleren en evalueren. Intexso heeft meerdere volledig gecertificeerde HACCP inspecteurs in dienst. Deze inspecteurs zijn allen in eigen dienst bij Intexso en vallen zodoende volledig onder de hoge kwaliteitsnormen die wij naleven. Onze inspecteurs beschikken allemaal over jarenlange ervaring binnen de catering en zijn zodoende bekend met de verscheidenheid aan situaties die dagelijks op de werkvloer aangetroffen worden.  

Intexso voert voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers in Nederland en België de kwaliteitsmetingen op de cateringdiensten uit. Hierbij worden verschillende meetsystemen gehanteerd waarvan wij u de meest voorkomende graag kort presenteren:

HACCP

Intexso heeft een HACCP-meting ontwikkeld die is gebaseerd op de hygiënecode voor de horeca welke is opgesteld door de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (VeNeCa). Aan de hand van deze HACCP-checklist beoordelen wij de staat van onderhoud en inrichting van uw werkruimte en maken wij een analyse van alle onderdelen in het productieproces die mogelijk bedreigingen voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast wordt tevens de naleving van eigen controle, temperaturen, labeling en houdbaarheid gecontroleerd. Deze ‘hazards’ worden in deze HACCP meting benoemd waarbij bijvoorbeeld de temperaturen van producten en koelingen worden gecontroleerd. Ook besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van de schoonmaak in de bedrijfskeuken. Als onderdeel van de HACCP-meting kunnen we voedingsmiddelenmonsters nemen. De monsters worden in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van bijvoorbeeld salmonella of listeria.

Met de richtlijnen van de VeNeCa als leidraad kunnen wij tevens een HACCP meting voor u op maat vormgeven.

Bacteriologisch Onderzoek

Wanneer Intexso een bacteriologisch onderzoek voor u uitvoert kunnen monsters worden genomen van een verscheidenheid aan elementen. Zo kunnen er monsters worden genomen van oppervlakken, gebruiksvoorwerpen, machines en bijvoorbeeld koelmachines. Daarnaast kunnen ook monsters genomen worden van producten, vloeistoffen en bijvoorbeeld frituurvet. Met deze monsters wordt bijvoorbeeld bepaald of een oppervlak voldoende is gereinigd en of frituurvet schoon genoeg is. Wat schoon lijkt, is in werkelijkheid soms niet schoon. Micro-organismen zijn met het blote oog namelijk niet zichtbaar. Onze onderzoeken leveren vaak verrassende resultaten op.

Het bacteriologisch onderzoek wordt meestal in combinatie met een HACCP-meting uitgevoerd, maar dit is niet noodzakelijk. Wat tijdens de HACCP meting is waargenomen, wordt met de uitslag van dit onderzoek gestaafd. De resultaten worden uitgewerkt in een overzichtelijk rapport voorzien van een toelichting en advies. Per onderdeel geven we u adviezen om de risico’s in te toekomst te voorkomen of ze terug te brengen tot een acceptabel niveau. Het rapport wordt voorzien van foto’s.

Ten aanzien van het bacteriologisch onderzoek worden de verkregen resultaten inzichtelijk aan u gepresenteerd en tevens afgezet aan de toelaatbare norm. 

Intexso werkt samen met verschillende gespecialiseerde en gecertificeerde laboratoria om de monsters conform richtlijnen en op professionele wijze te analyseren en te rapporteren. 

​Meetsysteem op maat

Intexso is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een meetsysteem op maat. Door onze jarenlange ervaring met de HACCP normen en richtlijnen kunnen wij tevens garanderen dat uw systeem op maat geborgd is binnen erkende richtlijnen. 

Op deze manier krijgt u de beschikking over een meetsysteem dat exact voldoet aan uw eigen eisen, wensen en visie.

Wenst u graag meer informatie over een meetsysteem voor u op maat? Neem dan hier contact op met onze afdeling IT.

 RT @schoonmkjournal: #nieuws @LeviyQM naar StartupDelta Bootcamp New York | Schoonmaakjournaal: http://t.co/p5djF6WKUQRT @LeviyQM: De klant is koning! Dus beste klanten... geniet samen met Koning Willem van jullie dag! http://t.co/9s71Ml3Itj